„Elixir“ Прахово - пуштен у рад систем детекције и дојаве цурења амонијака

27.04.2017

Реализована је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме Oldham и MEDC, системa детекције и дојаве цурења амонијака, капацитета 5 мерних места у производном објекту компаније „Elixir“ из Прахова.