„Elixir“ Прахово - пуштен у рад систем детекције и дојаве цурења амонијака

14.07.2017

Реализована је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме Oldham и MEDC, системa детекције и дојаве цурења амонијака, капацитета 16 мерних места на локацији складишта амонијака компаније „Elixir“ из Прахова.