„Неопланта“– пуштен у рад систем детекције и дојаве цурења амонијака

13.03.2015

Успешно реализована испорука, монтажа и пуштање у рад опреме Oldham и MEDC, система детекције и дојаве цурења амонијака , капацитета 50 мерних места у производно-складишном објекту компаније „Неопланта“ из Новог Сада.