Хладњача „Алексинац“ - пуштен у рад систем детекције и дојаве цурења амонијака

29.02.2016

Реализована је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме Oldham, система детекције и дојаве цурења амонијака, капацитета 7 мерних места у производно-складишном објекту компаније „Алексинац“ из Алексинца. Опрема је постављена уз сарадњу са смедеревском компанијом „Клима“ која је задужена за пројектовање комплетног расхладног система у хладњачи.