Испоручена опрема за детекцију амонијака „Неопланти“

15.01.2013

Две централе Oldham MX43 са 33 Oldham OLCT10n детектора испоручене су компанији „Неопланта“ из Новог Сада.