РМУ Зеница (БиХ) – потписан уговор за испоруку и постављање Trolex опреме за јаму „Распоточје“

25.02.2015

Потписан је уговор за постављање врхунске рударскe опремe енглеског произвођача Trolex, централа капацитета 80 мерних места, детектори CH4, CO, CO2, O2, брзине ваздушне струје и температуре јамског ваздуха, SCADA софтвер за надгледање, која ће обезбедити повећање сигурности у тешким условима експлоатације у јами „Распоточје“.